O nás

Společnost BB SLUŽBY, s.r.o. je součástí skupiny BB Pharma, jejímž hlavním předmětem podnikání je prodej léků na základě držených licencí a registrací a zároveň prodej léků v exkluzivním zastoupení jiných firem.

Pro distribuci, skladování a logistiku léků platí pevná a velmi přísná pravidla. Je potřeba dodržovat zákonné normy, které stanovuje Státní ústav pro kontrolu léčiv a ministerstvo zdravotnictví. Platí to především u obchodování s omamnými a psychotropními látkami. Nejdůležitějším pravidlem při přepravě léků je dodržování a monitorování teploty. U většiny léků je doporučená teplota mezi 10 až 25 °C, tedy teplota běžná. Může se ale pohybovat v různých rozmezích např. 1 až 5 °C, 2 až 8 °C nebo10 až 15 °C. Některé formy léků, například masti, čípky, injekce apod., mají skladovací teploty 8–15 °C, 2–8 °C a 1–5 °C. Je tedy zřejmé, že průběh teplot musí být důsledně monitorován.

Tyto teploty každý z nás zná z nápisů na sekundárním obalu léčivého přípravku, kde je uvedeno, za jakých podmínek se má přípravek uchovávat. Proto je potřeba, aby tyto podmínky byly zajištěny během přepravy, a to především v extrémních letních či zimních teplotách. Toto byl majoritní problém v případě, kdy doprava byla pro skupinu BB Pharma zajišťována externí společností. Velmi nepříjemné situace plynuly i z nekorektního jednání nasmlouvaných spedičních firem, kdy se v mnoha případech stalo, že auto nebylo na místě nakládky včas, popřípadě vůbec nedorazilo. Bylo tedy vedením společnosti rozhodnuto o rozšíření skupiny o divizi spedice. Pro zkrácení času při vyřizování koncesní listiny a dalších administrativních kroků i z jiných interních důvodů, byla schválena akvizice. Byl odkoupen 100% podíl společnosti BB SLUŽBY, s. r. o. (původně T-plyn, s. r. o.). Původním hlavním předmětem podnikání bylo plnění plynu do tlakových lahví a jejich rozvoz. Největší výhoda však byla ta, že firma je držitelkou Koncesní listiny s předmětem podnikání Silniční motorová doprava nákladní a zároveň držitelkou Licence pro mezinárodní silniční nákladní přepravu pro cizí potřebu a mateřské společnosti se naskytla možnost přepravovat léky okamžitě bez dalších administrativních průtahů.

BB SLUŽBY, s. r. o. byly zařazeny do skupiny jako logistická společnost, jejímž úkolem je přeprava zboží ve skupině ze Slovenské republiky do České republiky. Vzhledem k tomu, že firma vlastní nejen českou ale také mezinárodní licenci pro přepravu do 3,5 t a nad 3,5 t, bylo rozhodnuto obnovit vozový park a rozšířit prodej služeb do dalších zemí a mimo skupinu.

Pro podporu tohoto podnikání byla v areálu vystavěna neveřejná čerpací stanice o objemu 40 000l. Čerpací stanice je zabezpečena pomocí elektronických čipů s heslem.

Společnost byla v roce 2015 rozšířena o divizi montáží, která zabezpečuje montáž plastových sekundárních obalů pro vojenské účely na poli ochrany zdraví

Z důvodu čerpací stanice a o víkendu zaparkovaných nákladních automobilů je celý areál monitorován kamerovým systémem s alarmem napojeným na bezpečnostní společnost a policii ČR!


V dnešní době má společnost ve skupině e-shop prodávající antigenní testy schválené Ministerstvem zdravotnictví na které lze čerpat státní dotace - obchod.bbpharma.cz