Divize dopravy

Společnost BB SLUŽBY, s.r.o. disponuje osobními vozy (do 3,5 tuny) i nákladními vozy (nad 3,5 tuny). Některá vozidla jsou určená výhradně pro přepravu léků a lékařských materiálů, a proto jsou vybavena speciálním chladícím zařízením, které udržuje a monitoruje teplotu v nákladní části vozu a to po celou dobu přepravy.

Firma disponuje řidiči, kteří mohou vozit nebezpečné náklady (ADR), opiáty a vykonávat další specifické činnosti, vyžadující speciální povolení.

Pod tuto část spadá i provoz a obsluha čerpací stanice motorové nafty a Ad Blue.