Divize dopravy

Společnost BB SLUŽBY, s.r.o. disponuje jak osobními vozy (do 3,5 tuny) tak i nákladními vozy (nad 3,5 tuny).

Více

Divize montáže

Společnost je plně vybavena pro montáž speciálních plastových obalů

Více

O nás

Společnost BB SLUŽBY, s.r.o. je součástí skupiny BB Pharma, jejímž hlavním předmětem podnikání je prodej léků na základě držených licencí a registrací a zároveň prodej léků v exkluzivním zastoupení jiných firem.

Pro distribuci, skladování a logistiku léků platí pevná a velmi přísná pravidla. Je potřeba dodržovat zákonné normy, které stanovuje Státní ústav pro kontrolu léčiv a ministerstvo zdravotnictví. Platí to především u obchodování s omamnými a psychotropními látkami. Nejdůležitějším pravidlem při přepravě léků je dodržování a monitorování teploty.

Společnost byla v roce 2015 rozšířena o divizi montáží, která zabezpečuje montáž plastových sekundárních obalů pro vojenské účely na poli ochrany zdraví.

V dnešní době má mateřská společnost e-shop prodávající antigenní testy schválené Ministerstvem zdravotnictví na které lze čerpat státní dotace - obchod.bbpharma.cz

Společnosti ve skupině

       BB Pharma, a. s.BB Pharma, s. r. o.   AtB Pharma, s. r. o. 
Farmácia Martin, a. s. BIOTIKA BOHEMIA, spol. s. r. o.