Divize dopravy

Společnost BB SLUŽBY, s.r.o. disponuje jak osobními vozy (do 3,5 tuny) tak i nákladními vozy (nad 3,5 tuny).

Více

Divize montáže

Společnost je plně vybavena pro montáž speciálních plastových obalů

Více

O nás

Společnost BB SLUŽBY, s.r.o. je součástí skupiny BB Pharma, jejímž hlavním předmětem podnikání je prodej léků na základě držených licencí a registrací a zároveň prodej léků v exkluzivním zastoupení jiných firem.

Pro distribuci, skladování a logistiku léků platí pevná a velmi přísná pravidla. Je potřeba dodržovat zákonné normy, které stanovuje Státní ústav pro kontrolu léčiv a ministerstvo zdravotnictví. Platí to především u obchodování s omamnými a psychotropními látkami. Nejdůležitějším pravidlem při přepravě léků je dodržování a monitorování teploty.

Společnost byla v roce 2015 rozšířena o divizi montáží, která zabezpečuje montáž plastových sekundárních obalů pro vojenské účely na poli ochrany zdraví.

Společnosti ve skupině

       BB Pharma, a. s.BB Pharma, s. r. o.   AtB Pharma, s. r. o. 
Farmácia Martin, a. s. BIOTIKA BOHEMIA, spol. s. r. o.